Aktualności

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

 

 Życzenia z okazji Dnia... Czytaj więcej: Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym

Dnia 31 sierpnia 2021 r. w Sali Obrad Urzędu Gminy Łącko odbyło się spotkanie Wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny i Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Lucyny Citak z dyrektorami szkół i przedszkoli samorządowych, w związku
z rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2021/2022.

Podczas spotkania Wójt wręczył akt powierzenia obowiązków na stanowisku dyrektora:

  • Szkoły Podstawowej w Zagorzynie Pani mgr Jadwidze Wąchała;
  • Szkoły Podstawowej w Szczereżu Pani mgr Irenie Babik;
  • Przedszkola Samorządowego w Jazowsku Pani mgr Ewie Jawor;
  • Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku Panu dr hab. Stanisławowi Strączkowi.

Akt powierzenia obowiązków na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej
w Maszkowicach otrzymała Pani mgr Sylwia Paluch, która pełni tę funkcję od 07.04.2021 r.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymało dwóch nauczycieli:

  • Pani Sylwia Kubicz - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Zarzeczu,
  • Pani Maria Dąbrowska - nauczyciel Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Łącku.

Dalsza część spotkania miała charakter organizacyjny.

Na zakończenie Wójt Gminy oraz Dyrektor SCUW życzyli dyrektorom szkół sukcesów
w pracy zawodowej na nadchodzący rok szkolny 2021/2022.

 

 Spotkanie z Dyrektorami... Czytaj więcej: Spotkanie z Dyrektorami szkół i przedszkoli przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym

Zakup kolejnych laptopów

Gmina Łącko pozyskała kolejne środki w ramach programu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne,...
Zakup kolejnych laptopów Czytaj więcej: Zakup kolejnych laptopów

Wręczenie "Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego"

Dnia 24.06.2021 r., w przeddzień zakończenia roku szkolnego, w Szkole Podstawowej w Zarzeczu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku miało miejsce wręczenie „Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego”. Z uwagi na trwającą pandemię, wręczenie nagród miało charakter kameralny. Nagrodę otrzymały Aleksandra Gromala ze Szkoły Podstawowej w...
 Wręczenie Czytaj więcej: Wręczenie "Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego"

Spisz się już dziś

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

Plakat

Informacja

Spisz się już dziś

Informacja dotycząca czasu pracy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko w Wielki Piątek

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 2 KWIETNIA 2021 r. (WIELKI PIĄTEK) SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ŁĄCKO BĘDZIE CZYNNE DO GODZ. 12:00.

 Informacja dotycząca...

Życzenia świąteczne

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
życzą Dyrektor oraz pracownicy SCUW w Łącku.

Życzenia świąteczne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

  Gmina Łącko w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł. Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć...
 Małopolska Tarcza... Czytaj więcej: Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Kryteria rekrutacyjne

Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łącko.

Uchwała nr 3/XXIX/2021 Rady Gminy Łącko

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Łącko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr 4/XXIX/2021 Rady Gminy Łącko

Kryteria rekrutacyjne