Aktualności

Podziel się:

Adaptacja pomieszczeń szkolnych

W wyniku złożonego wniosku z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej Gmina Łącko otrzymała środki w wysokości 70.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych  pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Środki...
Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Aktywna tablica

W ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, Gmina Łącko otrzymała dotację w wysokości 28 000,00 zł. Wkład własny gminy wynosił  7 000,00 zł. Całość zadania wyniosła  35 000,00 zł. ...
Aktywna tablica

Zdalna szkoła +

Gmina Łącko otrzymała na realizację programu "Zdalna szkoła +" grant w wysokości 144 999,96 zł. Środki pochodzą z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych...
Zdalna szkoła +

Posiłek w szkole i w domu

Gmina Łącko pozyskała dotację celową w wysokości 90.400,00 zł. w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacji stołówek i miejsc spożywania posiłków....
Posiłek w szkole i w domu

Zdalna szkoła +

"Zdalna szkoła +" to kolejny projekt wsparcia dla samorządów, które kupują wyposażenie służące do zdalnej nauki. Jest kontynuacją poprzedniego programu dofinansowania sprzętu dla uczniów „Zdalna szkoła”. Gmina Łącko otrzymała na realizację programu "Zdalna szkoła +" grant w wysokości 144 999,96 zł. Środki pochodzą z...
Zdalna szkoła +

Dofinansowanie do wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 127.199,00 zł. w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie to zostało przyznane Szkole Podstawowej w Obidzy i Kiczni.

Dzięki dofinansowaniu szkoły doposażone zostaną w pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej, chemicznej, biologicznej i geograficznej.

Dofinansowanie do wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Informacja o ponownym wstrzymaniu przyjmowań Petentów!

WAŻNE!

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w naszej gminie, informujemy, że Urząd Gminy Łącko, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku oraz Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko ponownie wstrzymuje przyjmowanie petentów.

Informacje o ewentualnym wznowieniu przyjęć będą zamieszczane na stronie urzędu iSCUW oraz na profilu facebookowym gminy.

Ponadto, informujemy, że załatwianie wszelkich spraw odbywać się będzie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Informacja o ponownym wstrzymaniu przyjmowań Petentów!

Informacja

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora SCUW w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko będzie nieczynne.

Informacja

"Zdalna szkoła+"

Gmina Łącko po raz drugi wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach programu Zdalna Szkoła+. Złożyliśmy wniosek i po podpisaniu umowy otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 144.999,96 zł. Zgodnie z założeniami programu za tę kwotę zakupione zostaną laptopy, które przekazane będą m. in....
poprzednia 1 2 3 4 ... 6 następna