Aktualności

Zakup kolejnych laptopów

Gmina Łącko pozyskała kolejne środki w ramach programu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny, Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne,...
Zakup kolejnych laptopów Czytaj więcej: Zakup kolejnych laptopów

Wręczenie "Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego"

Dnia 24.06.2021 r., w przeddzień zakończenia roku szkolnego, w Szkole Podstawowej w Zarzeczu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku miało miejsce wręczenie „Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego”. Z uwagi na trwającą pandemię, wręczenie nagród miało charakter kameralny. Nagrodę otrzymały Aleksandra Gromala ze Szkoły Podstawowej w...
 Wręczenie Czytaj więcej: Wręczenie "Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego"

Spisz się już dziś

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, zabezpieczenia społecznego, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

#LiczymySięDlaPolski  #LiczySięKażdy #NSP2021 #GUS #potrzebyPolaków

Plakat

Informacja

Spisz się już dziś

Informacja dotycząca czasu pracy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko w Wielki Piątek

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W DNIU 2 KWIETNIA 2021 r. (WIELKI PIĄTEK) SAMORZĄDOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY ŁĄCKO BĘDZIE CZYNNE DO GODZ. 12:00.

 Informacja dotycząca...

Życzenia świąteczne

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych osób
życzą Dyrektor oraz pracownicy SCUW w Łącku.

Życzenia świąteczne

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

  Gmina Łącko w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 otrzymała dofinansowanie w wysokości 75 000,00 zł. Celem głównym projektu jest wsparcie realizacji zajęć...
 Małopolska Tarcza... Czytaj więcej: Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Kryteria rekrutacyjne

Uchwała w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Łącko.

Uchwała nr 3/XXIX/2021 Rady Gminy Łącko

Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Łącko dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Uchwała nr 4/XXIX/2021 Rady Gminy Łącko

Kryteria rekrutacyjne

SKS w Gminie Łącko

W szkołach Gminy Łącko realizowany jest program „Szkolny Klub Sportowy”, który ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowychi rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznejw szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętym regularnymi formami aktywności fizycznej.

SKS w Gminie Łącko

Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 7/2021 Wójta Gminy Łącko

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie nr 8/2021 Wójta Gminy Łącko

Terminy rekrutacji
poprzednia
1 2 3 4 ... 7