Aktualności

Kryteria i terminy rekrutacji

Kryteria i terminy w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2023/2024

Uchwała nr 3/XXIX/2021 r. i Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Lącko

Kryteria i terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łącko na rok szkolny 2023/2024.

Uchwała nr 4/XXIX/2021 r. i Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Lącko

 Kryteria i terminy...

Spotkanie noworoczne

Dnia 05.01.2023 r w Urzędzie Gminy w Łącku odbyło się pierwsze w tym roku kalendarzowym spotkanie Wójta Gminy Łącko Pana Jana Dziedziny i Dyrektor SCUW Pani Lucyny Citak z dyrektorami szkół i przedszkoli. Tematem spotkania były sprawy bieżące.

Na spotkanie zaproszeni zostali również Główna Księgowa SCUW Pani Patrycja Drożdż i  Wicewójt Gminy Łącko Pan Paweł Dybiec, który przedstawił realizowane w szkołach inwestycje.

Na koniec Pan Wójt złożył wszystkim zgromadzonym życzenia szczęśliwego i pomyślnego Nowego Roku 2023.

 

Spotkanie noworoczne Czytaj więcej: Spotkanie noworoczne

Życzenia świąteczne

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok,
żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość.
Pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile,
w pokoju i wzajemnej bliskości.
Serdeczne życzenia:
zdrowia, pogody ducha, spełnienia wszystkich marzeń,
zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów

życzy Dyrektor i pracownicy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

Życzenia świąteczne

Gmina Łącko otrzymała 75 000 zł na zakup narzędzi do nauki zdalnej

W dniu 28.11.2022 r. w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie promes w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach którego Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w kwocie 75 000 zł z przeznaczeniem na zakup narzędzi do nauki zdalnej dla uczniów szkół z terenu Gminy Łącko.

Symboliczny czek z rąk Marszałka Województwa Małopolskiego – Witolda Kozłowskiego odebrał Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina. W przekazaniu promes uczestniczył również poseł na Sejm RP Patryk Wicher, a także Radni  Województwa Małopolskiego: Marta Mordarska i Grzegorz Biedroń.

Głównym celem zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie szkół i placówek w narzędzia do nauki zdalnej, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

 

Zdjęcia: Biuro Prasowe UMWM

 

 Gmina Łącko otrzymała... Czytaj więcej: Gmina Łącko otrzymała 75 000 zł na zakup narzędzi do nauki zdalnej

Poznaj Polskę - edycja jesienna

                  

W jesiennej edycji programu, w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w wysokości 55 000 ,00 zł. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc w  Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla dzieci ze szkół podstawowych w: Szczereżu, Kiczni, Zagorzynie, Zarzeczu i Łącku.  

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 55 000,00 zł

Wkład własny stanowi: 13 750,00 zł

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 68 750,00 zł

 

 Poznaj Polskę - edycja...

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

W kolejnej edycji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Gmina Łącko otrzymała dotację w wysokości 5 500,00 zł., kwota wkładu własnego wyniosła
1 375,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 6 875,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Program ma wspierać, kształtować oraz promować postawy proczytelnicze.

Ze wsparcia skorzystały: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku i Szkoła Podstawowa w Zarzeczu.

Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

 „Narodowy Program...

Aktywna tablica


W 2022 roku w Gminie Łącko realizowana jest kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Gmina Łącko otrzymała dotację w wysokości 15 120,00 zł. Kwota wkładu własnego wyniosła 3 780,00 zł. Całkowity koszt zakupu pomocy dydaktycznych do terapii wyniósł 18 900,00 zł.
Ze wsparcia skorzystał Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy, który zakupił pomoce dydaktyczne niezbędne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Aktywna tablica

Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Łącko

W dniu 24 sierpnia 2022 roku odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Łącko Pana Jana Dziedziny oraz Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko Pani Lucyny Citak z dyrektorami przedszkoli i szkół. Podczas spotkania, wręczono akty powierzenia funkcji dyrektora na okres pięcioletni osobom: Krystyna Zygadło – Szkoła Podstawowa w Obidzy, Elżbieta Słabaszewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku, Marzena Szlęk – Samorządowe Przedszkole w Łącku, Jacek Kwit – Szkoła Podstawowa w Kiczni, Grzegorz Baran – Szkoła Podstawowa w Zabrzeży. W spotkaniu wzięli udział również nauczyciele, którzy w lipcu w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Akty mianowania otrzymali: Pani Małgorzata Mrówka – Szkoła Podstawowa w Obidzy, Pani Monika Malinowska – Szkoła Podstawowa w Maszkowicach, Pani Sylwia Plata - Szkoła Podstawowa w Jazowsku, Pan Mariusz Gorczowski – Szkoła Podstawowa w Kiczni i Pan Damian Kurzeja – Szkoła Podstawowa w Szczereżu. Wszystkim tym osobom złożono życzenia dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Dalsza część spotkania miała charakter roboczy i dotyczyło nowego roku szkolnego 2022/2023. 

 Spotkanie z dyrektorami... Czytaj więcej: Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Łącko

Zakończenie roku szkolnego

Zakończył sie rok szkolny i rozpoczęły sie wakacje, czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy.

Wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzę by tegoroczne wakacje upływały w bezpiecznej, ciepłej i radosnej atmosferze.

Niech wakacyjne miesiące pozwolą nabrać dystansu do problemów i będą szansą na zebranie energii na przyszły rok szkolny.

Dyrektor SCUW 

Lucyna Citak

Zakończenie roku szkolnego
poprzednia
1 2 3 4 ... 10