Aktualności

Podziel się:

Konkurs na stanowisko głównego księgowego

Dyrektor

Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

ogłasza nabór na stanowisko

głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

Konkurs na stanowisko głównego księgowego

Wynik naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

Wynik naboru

Życzenia świąteczne

Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi, w ciepłej, rodzinnej atmosferze oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym Nowym Roku życzą Dyrektor i Pracownicy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

Życzenia świąteczne

Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Gmina Łącko otrzymała kolejne środki z  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30 000 zł. Kwota ta przeznaczona jest na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych  pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych. Środki przekazano Szkole...
Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

11 października 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział...
Uroczysty Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 56 180,00 zł. w zakresie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Dofinansowanie to zostało przyznane Szkole Podstawowej w Zarzeczu i Szczereżu....
Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne

Adaptacja pomieszczeń szkolnych

W 2018 r. Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 50 000 zł. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowych  pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych dla Szkoły Podstawowej w Zarzeczu, Obidzy, Szczereżu,...
Adaptacja pomieszczeń szkolnych

Doposażenie sali gimnastycznej w Zabrzeży

W 2017 r. Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie ze środków  rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 60 000 zł. w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do nowo wybudowanego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zabrzeży. Dzięki pozyskanym środkom szkoła zakupiła między innymi ściankę...
Doposażenie sali gimnastycznej w Zabrzeży