SCUW Gminy Łącko


Adres korespondencyjny SCUW

33-390 Łącko 445bip_logo

e-mail: scuw@lacko.pl

NIP: 7343544677

REGON: 366093357

 

Dyrektor SCUW Gminy Łącko

mgr Lucyna Citak

 

Godziny pracy SCUW:

Poniedziałek: 7:30 - 17:00

Wtorek-Czwartek: 7:30 - 15:30

Piątek: 7:30 - 14:00

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko zwane dalej "Centrum” jest jednostką organizacyjną Gminy Łącko działającą w formie jednostki budżetowej. Centrum zostało utworzone w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym. Centrum prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10 c ustawy o samorządzie gminnym.

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Łącko.

Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek:

 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku
 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku
 3. Szkoła Podstawowa w Zagorzynie
 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku
 6. Szkoła Podstawowa w Obidzy
 7. Szkoła Podstawowa w Kiczni
 8. Szkoła Podstawowa w Maszkowicach
 9. Szkoła Podstawowa w Szczereżu
 10. Szkoła Podstawowa w Zabrzeży
 11. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu
 12. Samorządowe Przedszkole w Łącku
 13. Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku
 14. Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
 15. Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku