SCUW Gminy Łącko

33-390 Łącko 445bip_logo

e-mail: scuw@lacko.pl


NIP: 7343544677                  REGON: 366093357

Dyrektor SCUW Gminy Łącko

mgr Lucyna Citak

 

Godziny pracy SCUW:

Poniedziałek:             7:30 - 17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30 - 15:30
Piątek:                         7:30 - 14:00

 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko zwane dalej "Centrum” jest jednostką organizacyjną Gminy Łącko działającą w formie jednostki budżetowej. Centrum zostało utworzone w celu prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek, o których mowa w art. 10a ustawy o samorządzie gminnym. Centrum prowadzi obsługę, o której mowa w ust. 1, nie naruszając postanowień art. 10 c ustawy o samorządzie gminnym.

Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Wójt Gminy Łącko.

Centrum prowadzi obsługę następujących jednostek:

1) Szkoła Podstawowa w Jazowsku

2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku

3) Szkoła Podstawowa w Zagorzynie

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy

5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku

6) Szkoła Podstawowa w Obidzy

7) Szkoła Podstawowa w Kiczni

8) Szkoła Podstawowa w Maszkowicach

9) Szkoła Podstawowa w Szczereżu

10) Szkoła Podstawowa w Zabrzeży

11) Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku

12) Przedszkole Samorządowe w Jazowsku

13) Samorządowe Przedszkole w Łącku

14) Szkoła Podstawowa w Zarzeczu

15) Gminny Ośrodek Kultury w Łącku

16) Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku

Podziel się: