Aktualności

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów

Dnia 23.06.2022 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla najzdolniejszych uczniów klas ósmych z terenu Gminy Łącko, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko – Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:  Pan Paweł Dybiec – Zastępca Wójta Gminy Łącko, Pan Wojciech Jamro – Sekretarz Gminy Łącko, Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek – Przewodnicząca Rady Gminy Łącko,  Radni Gminy Łącko: Pani Małgorzata Kozik, Pani Elżbieta Majerska, Pani Maria Słowik, Pani Elżbieta Sopata, Pan Marek Jodłowski, Pan Edward Jurkowski, Pan Jan Mrówka, a także dyrektorzy placówek oświatowych i rodzice wyróżnionych uczniów.

Spotkanie zostało uświetnione koncertem w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia w Łącku - Julii Biel uczennicy klasy fletu Pani dr Wioletty Strączek, która zagrała utwór pt. „Staccato-fantasie” kompozytora Wilhelma Popp oraz Wiktorii Biel uczennicy klasy skrzypiec pani mgr Patrycji Budziackiej, która zagrała utwór "Walc sentymentalny" kompozytor Ewy Iwan. Następnie Wójt Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina wraz z Dyrektorem Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko Panią Lucyną Citak, Przewodniczącą Rady Gminy Łącko Panią Bernadettą Wąchała-Gawełek i Przewodniczącym Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Panem Janem Mrówką złożyli uczniom klas ósmych oraz ich rodzicom gratulacje za znakomite wyniki w nauce, a także osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, wręczając im pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

 

Wszystkim ośmioklasistom składamy najszczersze wyrazy uznania i życzymy dalszych sukcesów
w nauce. Mamy nadzieję, że otrzymane wyróżnienie będzie dla was motywacją do dalszego rozwoju oraz doskonalenia wiedzy i umiejętności, stanie się także impulsem do jeszcze większej pracy oraz umocni w dążeniu do realizacji własnych marzeń i aspiracji.

 

Rodzicom składamy natomiast podziękowania za serce i trud włożony w wychowanie dzieci, których postawa, zachowanie, osiągnięcia w nauce i sporcie, a także troska o dobre imię szkoły mogą być przykładem do naśladowania dla kolegów i koleżanek oraz powodem do dumy.

 Nagrody dla... Czytaj więcej: Nagrody dla najzdolniejszych uczniów

Uroczyste otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach wraz z nową salą gimnastyczną

Dnia 14.06.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej
w Maszkowicach wraz z nową salą gimnastyczną.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Św. odprawiona w nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Uroczystość cieszyła się dużą frekwencją zaproszonych gości, których przywitali Wójt Gminy Jan Dziedzina wraz z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach Sylwią Paluch. Symbolicznego przecięcia wstęgi, wraz z gospodarzami, dokonali również posłowie na sejm RP Urszula Nowogórska, Jan Duda, Arkadiusz Mularczyk, Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA — Grzegorz Żurawiecki, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych — Tomasz Ocetkiewicz, Małopolska Wicekurator Oświaty — Halina Cimer, Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego — Roman Potoniec, Przewodnicząca Rady Gminy Łącko — Bernadetta Wąchała-Gawełek, Zastępca Wójta Gminy Łącko — Paweł Dybiec, Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko — Lucyna Citak, Przedstawiciele Rady Gminy Łącko, Sołtys wsi Maszkowice, reprezentantki Rady Rodziców
i uczniów, a także Przedstawiciele Wykonawców inwestycji, jakimi było konsorcjum przedsiębiorców: Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka z siedzibą w Podegrodziu oraz Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Czop, którego siedziba również znajduje się
w Podegrodziu.

Po części oficjalnej swe umiejętności zaprezentowali uczniowie w pięknym programie artystycznym.

Rozbudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania w łącznej kwocie ponad 2 mln zł, które pochodziły ze środków budżetu państwa w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, a także ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 3,3 mln zł.

Dzięki realizacji inwestycji placówka w Maszkowicach oprócz nowej sali gimnastycznej zyskała trzy dodatkowe sale lekcyjne, dwa zespoły szatniowo – sanitarne dla zawodników, pomieszczenie dla nauczyciela W-F, łazienkę dla niepełnosprawnych, pomieszczenia magazynowe sprzętu sportowego i innych elementów wyposażenia, a także pomieszczenia techniczne.

 Uroczyste otwarcie... Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach wraz z nową salą gimnastyczną

Wycieczka uczniów w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

W dniu 08.06.2022 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jazowsku uczestniczyły w jednodniowej wycieczce zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę". Podczas wycieczki zrealizowano dwa punkty wybrane z katalogu wskazanego przez MEiN

 Wycieczka uczniów w... Czytaj więcej: Wycieczka uczniów w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości. Spełnienia marzeń, samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy.

Dyrektor i pracownicy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

Dzień Dziecka

Uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szczereżu.

Dnia 31.05.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szczereżu.

Na uroczystym otwarciu licznie zgromadzili się zaproszeni goście. Wraz z Wójtem Gminy Łącko Janem Dziedziną, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu Ireną Babik oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Bernadetą Postrożny przecięcia wstęgi dokonali Posłowie na Sejm w osobach: Anny Paluch, Urszuli Nowogórskiej, Andrzeja Gut-Mostowego i Jana Dudy, a także Marta Mordarska - Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, Ewa Gil - II Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Bernadetta Wąchała-Gawełek - Przewodnicząca Rady Gminy Łącko, Lucyna Citak - Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, ks. dr Czesław Noworolnik – Proboszcz Parafii Łącko, ks. Prałat Józef Trzópek, Radni Gminy Łącko, Sołtys wsi Szczereż oraz Przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej
w Szczereżu.

W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy szkół z terenu Gminy Łącko, uczniowie SP w Szczereżu, rodzice.

Wydarzeniu towarzyszyła piękna pogoda i wspaniała atmosfera.

Inwestycja ta powstała dzięki pozyskaniu przez Gminę Łącko na ten cel dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska” w kwocie 430 980 zł. Całkowita wartość robót wraz z nadzorem wyniosła ok. 627 tys. zł.

Jest to już kolejna placówka ciesząca się nowoczesnym przyszkolnym boiskiem sportowym.

 

 Uroczyste otwarcie boiska... Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szczereżu.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku świętowała 15-lecie istnienia

W sobotę 28.05.2022 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku świętowała 15-lecie istnienia.

Sobotnie świętowanie rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku, która w całości została odprawiona w języku łacińskim. O oprawę muzyczną w kościele zadbały lokalne oraz zaprzyjaźnione chóry.

Uroczysta gala jubileuszowa rozpoczęła się o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku, gdzie gratulacje na ręce dyrektora szkoły dr hab. Stanisława Strączka złożyli przybyli goście.

Na scenie zaprezentowali się:

Trio saksofonowe pod kierunkiem Anety Baziak-Drzyzga;

Orkiestra fletowa pod kierunkiem dr Wioletty Strączek;

Kwartet waltorniowy z Austrii;

Kwartet instrumentów dętych pod kierunkiem dr hab. Stanisława Strączka.

Orkiestra symfoniczna, złożona z uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku pod  kierunkiem mgr Krzysztofa Madziara.

Dźwięki „Poloneza” (Wojciecha Kilara) rozrzewniły publiczność w Łącku, która domagała się bisu. Na zakończenie utalentowani uczniowie zagrali „Marsza Radeckiego”. I mimo, że cała uroczystość odbywała się w Łącku, można było poczuć się jak podczas Koncertu Wiedeńskiego.

 Szkoła Muzyczna I... Czytaj więcej: Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku świętowała 15-lecie istnienia

"Poznaj Polskę"

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc w  Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla  klas I-III Szkoły Podstawowej w Jazowsku.  

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 5 000,00 zł

Wkład własny stanowi: 1 250,00 zł

Wartość całkowita: 6 250,00 zł

Informacja o odpracowaniu dnia 2 maja w dniu 7 maja 2022 r.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, informujemy, że dnia 2 maja 2022 r. (poniedziałek) SCUW będzie nieczynne.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 7 maja 2022 r. (sobota).

 Informacja o odpracowaniu...

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,

Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

życzą Dyrektor Lucyna Citak i pracownicy SCUW w Łącku.

 Radosnych Świąt...