Aktualności

Uroczyste otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach wraz z nową salą gimnastyczną

Dnia 14.06.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej
w Maszkowicach wraz z nową salą gimnastyczną.

Wydarzenie rozpoczęła Msza Św. odprawiona w nowo wybudowanej sali gimnastycznej. Uroczystość cieszyła się dużą frekwencją zaproszonych gości, których przywitali Wójt Gminy Jan Dziedzina wraz z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszkowicach Sylwią Paluch. Symbolicznego przecięcia wstęgi, wraz z gospodarzami, dokonali również posłowie na sejm RP Urszula Nowogórska, Jan Duda, Arkadiusz Mularczyk, Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w MSWiA — Grzegorz Żurawiecki, Pełnomocnik Wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych — Tomasz Ocetkiewicz, Małopolska Wicekurator Oświaty — Halina Cimer, Przewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego — Roman Potoniec, Przewodnicząca Rady Gminy Łącko — Bernadetta Wąchała-Gawełek, Zastępca Wójta Gminy Łącko — Paweł Dybiec, Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko — Lucyna Citak, Przedstawiciele Rady Gminy Łącko, Sołtys wsi Maszkowice, reprezentantki Rady Rodziców
i uczniów, a także Przedstawiciele Wykonawców inwestycji, jakimi było konsorcjum przedsiębiorców: Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka z siedzibą w Podegrodziu oraz Zakład Remontowo-Budowlany Wiesław Czop, którego siedziba również znajduje się
w Podegrodziu.

Po części oficjalnej swe umiejętności zaprezentowali uczniowie w pięknym programie artystycznym.

Rozbudowa szkoły wraz z budową sali gimnastycznej była możliwa dzięki pozyskaniu dofinansowania w łącznej kwocie ponad 2 mln zł, które pochodziły ze środków budżetu państwa w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz Programu integracji na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, a także ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 3,3 mln zł.

Dzięki realizacji inwestycji placówka w Maszkowicach oprócz nowej sali gimnastycznej zyskała trzy dodatkowe sale lekcyjne, dwa zespoły szatniowo – sanitarne dla zawodników, pomieszczenie dla nauczyciela W-F, łazienkę dla niepełnosprawnych, pomieszczenia magazynowe sprzętu sportowego i innych elementów wyposażenia, a także pomieszczenia techniczne.

 Uroczyste otwarcie... Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Maszkowicach wraz z nową salą gimnastyczną

Wycieczka uczniów w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

W dniu 08.06.2022 r. uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Jazowsku uczestniczyły w jednodniowej wycieczce zorganizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę". Podczas wycieczki zrealizowano dwa punkty wybrane z katalogu wskazanego przez MEiN

 Wycieczka uczniów w... Czytaj więcej: Wycieczka uczniów w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę"

Dzień Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzymy wielu powodów do uśmiechu i radości. Spełnienia marzeń, samych sukcesów, rozwijania swoich talentów i pasji oraz beztroskiej zabawy.

Dyrektor i pracownicy Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko

Dzień Dziecka

Uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szczereżu.

Dnia 31.05.2022 r. odbyło się uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szczereżu.

Na uroczystym otwarciu licznie zgromadzili się zaproszeni goście. Wraz z Wójtem Gminy Łącko Janem Dziedziną, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczereżu Ireną Babik oraz Przewodniczącą Rady Rodziców Bernadetą Postrożny przecięcia wstęgi dokonali Posłowie na Sejm w osobach: Anny Paluch, Urszuli Nowogórskiej, Andrzeja Gut-Mostowego i Jana Dudy, a także Marta Mordarska - Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON, Ewa Gil - II Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Małopolskiego, Bernadetta Wąchała-Gawełek - Przewodnicząca Rady Gminy Łącko, Lucyna Citak - Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, ks. dr Czesław Noworolnik – Proboszcz Parafii Łącko, ks. Prałat Józef Trzópek, Radni Gminy Łącko, Sołtys wsi Szczereż oraz Przedstawiciele Rady Rodziców ze Szkoły Podstawowej
w Szczereżu.

W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy szkół z terenu Gminy Łącko, uczniowie SP w Szczereżu, rodzice.

Wydarzeniu towarzyszyła piękna pogoda i wspaniała atmosfera.

Inwestycja ta powstała dzięki pozyskaniu przez Gminę Łącko na ten cel dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sportowa Polska” w kwocie 430 980 zł. Całkowita wartość robót wraz z nadzorem wyniosła ok. 627 tys. zł.

Jest to już kolejna placówka ciesząca się nowoczesnym przyszkolnym boiskiem sportowym.

 

 Uroczyste otwarcie boiska... Czytaj więcej: Uroczyste otwarcie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Szczereżu.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku świętowała 15-lecie istnienia

W sobotę 28.05.2022 r. Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku świętowała 15-lecie istnienia.

Sobotnie świętowanie rozpoczęto od mszy świętej w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łącku, która w całości została odprawiona w języku łacińskim. O oprawę muzyczną w kościele zadbały lokalne oraz zaprzyjaźnione chóry.

Uroczysta gala jubileuszowa rozpoczęła się o godzinie 17:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku, gdzie gratulacje na ręce dyrektora szkoły dr hab. Stanisława Strączka złożyli przybyli goście.

Na scenie zaprezentowali się:

Trio saksofonowe pod kierunkiem Anety Baziak-Drzyzga;

Orkiestra fletowa pod kierunkiem dr Wioletty Strączek;

Kwartet waltorniowy z Austrii;

Kwartet instrumentów dętych pod kierunkiem dr hab. Stanisława Strączka.

Orkiestra symfoniczna, złożona z uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku pod  kierunkiem mgr Krzysztofa Madziara.

Dźwięki „Poloneza” (Wojciecha Kilara) rozrzewniły publiczność w Łącku, która domagała się bisu. Na zakończenie utalentowani uczniowie zagrali „Marsza Radeckiego”. I mimo, że cała uroczystość odbywała się w Łącku, można było poczuć się jak podczas Koncertu Wiedeńskiego.

 Szkoła Muzyczna I... Czytaj więcej: Szkoła Muzyczna I stopnia w Łącku świętowała 15-lecie istnienia

"Poznaj Polskę"

Gmina Łącko otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”. Wsparcie to przeznaczone jest na realizację zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez poznawanie historycznych miejsc w  Polsce, naszego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostały przekazane na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla  klas I-III Szkoły Podstawowej w Jazowsku.  

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 5 000,00 zł

Wkład własny stanowi: 1 250,00 zł

Wartość całkowita: 6 250,00 zł

Informacja o odpracowaniu dnia 2 maja w dniu 7 maja 2022 r.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, informujemy, że dnia 2 maja 2022 r. (poniedziałek) SCUW będzie nieczynne.

Dzień ten zostanie odpracowany w dniu 7 maja 2022 r. (sobota).

 Informacja o odpracowaniu...

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny,

Pogody w sercu i radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

życzą Dyrektor Lucyna Citak i pracownicy SCUW w Łącku.

 Radosnych Świąt...

Projekt "Już pływam" w Gminie Łącko

Kolejny raz z rzędu ruszył w naszej Gminie projekt „Już pływam”. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. W tym roku na dotowane lekcje pływania, zakwalifikowało się 101 uczniów z terenu naszych szkół.

Dzieci podzielone na grupy, pod czujnym okiem instruktorów, uczą się pływać na Pływalni Limanowskiej. Zaplanowanych jest 6 wyjazdów. Rekrutacji do projektu dokonali dyrektorzy poszczególnych szkół, na podstawie deklaracji uczestnictwa oraz oświadczeń rodzica/ opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w projekcie. W ramach projektu dzieci mają zagwarantowany transport oraz opieką. Pierwsze zajęcia odbyły się 04.04.2022 r.

Pomoc finansowana z Województwa Małopolskiego to 13 300,00 zł. środki własne to 26 376,57 zł.

Zakładamy że dzięki realizacji projektu, dzieci nabędą podstawowych umiejętności pływackich, czas wolny będą spędzać aktywnie i z rozwagą. Poprawi się bezpieczeństwo na pływalniach i basenach odkrytych. Mamy nadzieję, że dzięki zajęciom polepszy się kondycja i ogólna sprawność fizyczna dzieci, co jest szczególnie ważne po długim okresie nauczania zdalnego. Projekt jest szansą na zidentyfikowanie talentów sportowych, upowszechnianie kultury fizycznej oraz promocji Małopolski, jako regionu szczególnie przyjaznego dla uprawiania rekreacji i sportu.

 Projekt Czytaj więcej: Projekt "Już pływam" w Gminie Łącko