Spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych z terenu Gminy Łącko

W dniu 31 sierpnia 2023 roku odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Łącko Pana Jana Dziedziny oraz Dyrektora Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko Pani Lucyny Citak z dyrektorami przedszkoli i szkół z naszego terenu.

W spotkaniu wzięli także udział nauczyciele, którzy w lipcu br. w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Akty mianowania z poszczególnych szkół otrzymali:

- Szkoła Podstawowa w Jazowsku – Pani Renata Szczurek,

Pani Aleksandra Florian, Ks. Mateusz Odziomek, Pani Natalia Kyrcz,

- Szkoła Podstawowa w Kiczni – Pani Agnieszka Kołodziej,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku – Pani Justyna Zając, Pani Dorota Duda, Pani Edyta Więcławek,

- Szkoła Podstawowa w Zagorzynie – Pani Kinga Szczepaniak, Pan Łukasz Kutwa,

- Szkoła Podstawowa w Zarzeczu – Pani Ewa Wojtas,

- Szkoła Podstawowa w Szczereżu – Pani Katarzyna Majewska,

- Szkoła Podstawowa w Maszkowicach – Pani Ewa Hybel, Pani Janina Rams,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy – Pani Anna Karasińska,

- Szkoła Muzyczna w Łącku – Pan Jarosław Strączek.

Nauczyciele złożyli ślubowanie - zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela - że rzetelnie będą pełnić swą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej .

Wręczono również akty powierzenia funkcji dyrektora na okres pięcioletni osobom:

Pani Janinie Bochniarz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku, Pani Halinie Kozik – Szkoła Podstawowa w Zarzeczu, Panu Rafałowi Gałysie – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jazowsku oraz pełnienie obowiązków dyrektora na okres 10 miesięcy Pani Celinie Świebockiej – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kadczy.

Wszystkim tym osobom złożono gratulacje i życzenia kolejnych sukcesów w pracy zawodowej.

Dalsza część spotkania miała charakter roboczy i dotyczyła nowego roku szkolnego 2023/2024.

 

Zdjęcie 1 Akt mianowania
Zdjęcie 2 Akt mianowania
Zdjęcie 3 Akt mianowania
Zdjęcie 4 Akt mianowania
Zdjęcie 5 Akt mianowania
Zdjęcie 6 Akt mianowania
Zdjęcie 7 Akt mianowania
Zdjęcie 8 Akt mianowania
Zdjęcie 9 Akt mianowania
Zdjęcie 10 Akt mianowania
Zdjęcie 11 Akt mianowania
Zdjęcie 12 Akt mianowania
Zdjęcie 13 Akt mianowania
Zdjęcie 14 Akt mianowania
Zdjęcie 15 Akt mianowania
Zdjęcie 16 Akt mianowania
Zdjęcie 17 Akt mianowania
Zdjęcie 18 Akty powierzenia funkcji dyrektora
Zdjęcie 19 Akty powierzenia funkcji dyrektora
Zdjęcie 20 Akty powierzenia funkcji dyrektora
Zdjęcie 21 Akty powierzenia funkcji dyrektora
Zdjęcie 22 Akty powierzenia funkcji dyrektora