Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

13 października 2021 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie  z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:  Pan Paweł Dybiec – Zastępca Wójta Gminy Łącko, Pan Wojciech Jamro – Sekretarz Gminy Łącko, Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek – Przewodnicząca Rady Gminy Łącko,  Radni Gminy Łącko: Pani Teresa Janczura, Pani Małgorzata Kozik, Pani Elżbieta Majerska, Pani Elżbieta Sopata, Pan Edward Jurkowski, Pan Jan Mrówka, Pan Tomasz Gromala, Pan Tadeusz Kurzeja, Pan Daniel Dąbrowski, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy oświaty oraz emerytowani pracownicy.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyrektorom oraz nauczycielom szkół nagrody Wójta za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Nagrody otrzymali:

Dyrektorzy szkół: Halina Setlak, Irena Babik, Ewa Jawor, Jolanta Dziedzina, Anna Syktus, Agata Potoniec.

Nauczyciele: Patrycja Budziacka, Anna Majerska, Katarzyna Leja-Pietrucha, Krystyna Rucińska , Stanisława Gawlik, Barbara Kosciółek, Agnieszka Tokarczyk oraz pracownik stołówki Urszula Duda.

Życzenia nauczycielom oraz pracownikom oświaty złożyli: Wójt Gminy – Jan Dziedzina, dyrektor SCUW – Lucyna Citak oraz Przewodnicząca Rady Gminy - Bernadetta Wąchała-Gawełek. Uroczystość uświetnili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku, pod opieką  swoich nauczycieli, którym za to dziękujemy.

Po części oficjalnej dyrektor SCUW i Wójt Gminy Łącko zaprosili zgromadzonych gości na poczęstunek przygotowany przez pracowników stołówki prowadzonych przez Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko, który był znakomitą okazją do rozmów między pracownikami szkół.

Zdjęcie 1 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Zdjęcie 2 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Zdjęcie 3 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Zdjęcie 4 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Zdjęcie 5 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Zdjęcie 6 Obchody Dnia Edukacji Narodowej - Dyrektor SCUW Pani Lucyna Citak
Zdjęcie 7 Obchody Dnia Edukacji Narodowej - Dyrektor SCUW Pani Lucyna Citak oraz Wójt Gminy Łącko Pan Jan Dziedzina
Zdjęcie 8 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Zdjęcie 9 Obchody Dnia Edukacji Narodowej
Zdjęcie 10 Obchody Dnia Edukacji Narodowej