Uroczyste wręczenie umowy na dofinansowanie Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku

W dniu dzisiejszym w tutejszym Urzędzie Gminy odbyło się uroczyste wręczenie umowy na dofinansowanie Budynku Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku, którą na ręce Zastępcy Wójta Gminy Łącko – Pana Pawła Dybca złożył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Stanisław Sorys. W tym przekazaniu uczestniczyli także: Członek Zarządu Województwa Małopolskiego – Pan Leszek Zegzda, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego – Pan Stanisław Pasoń, Radni Gminy Łącko na czele z Przewodniczącą – Panią Bernadettą Wąchała – Gawełek, a także Dyrektor GOK w Łącku – Pan Józef Strączek, Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku – Pani Katarzyna Gromala oraz Kierownik Zakładu Świetlic Środowiskowych w Łącku – Pani Urszula Ciesielka.
Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej w Łącku ma w sobie łączyć funkcje domu kultury, kina, szkoły muzycznej oraz mediateki. Budynek będzie składać się z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. W części podpiwniczonej zostaną zlokalizowane m.in. szatnie dla uczniów szkoły muzycznej, a także pomieszczenia techniczne. Na parterze zaplanowano z kolei m.in. informację turystyczną, kawiarnię, salę wystawienniczą, pomieszczenia na zajęcia warsztatowe i artystyczne, a także mediatekę. Pierwsze piętro w głównej mierze będą zajmować pomieszczenia domu kultury, drugie – sale lekcyjne szkoły muzycznej.
Łącko to kolejna gmina, która otrzymała unijną dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Do ogłoszonego konkursu złożonych zostało 197 wniosków, Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 59 projektów, z czego 13 zostało umieszczonych na liście rezerwowych. Wniosek złożony przez Gminę Łącko został oceniony bardzo wysoko i uplasował się na 11 miejscu listy rankingowej.
Nie mam wątpliwości, że powstające tu centrum sprawi, że gmina zyska na atrakcyjności – zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i turystów – mówił podczas przekazania umowy wicemarszałek Stanisław Sorys.
Natomiast Leszek Zegzda stwierdził, że centrum kultury jest w Łącku bardzo potrzebne. Dodał on również, że Ziemia sądecka jest niezwykle bogata pod względem kulturalnym -dlatego każda inicjatywa, która pomaga jeszcze lepiej ją rozwijać i promować, jest nieoceniona. Cieszę się również z tego, że nowe Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej powstaje też z myślą o osobach niepełnosprawnych, którzy są takimi samymi uczestnikami kultury jak inni, w Małopolsce mocno to promujemy, rozwijając inicjatywę Kultura Wrażliwa.
Przyznane dofinansowanie na realizację niniejszego projektu wynosi prawie 6 mln zł. Oprócz otrzymanego dofinansowania gmina czyni starania o pozyskanie kolejnych środków na realizację tego przedsięwzięcia, gdyż inwestycja ta wymaga nakładów szacowanych na ok. 31 mln zł, dlatego też konieczne jest pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Podziel się:

Jakość powietrza: