Spotkanie z sołtysami

W ubiegłym tygodniu miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Łącko z sołtysami wsi z terenu naszej gminy. Podczas spotkania Wójt podziękował wszystkim sołtysom za ich pracę jaką wkładają w rozwój swoich miejscowości oraz złożył najlepsze życzenia z okazji Dnia Sołtysa, przypominając, że sołtys to nie tylko urząd o wieloletniej tradycji, ale przede wszystkim funkcja związana z odpowiedzialnością społeczną wobec mieszkańców wsi. Dalsza część zebrania miała charakter roboczy, podczas której zostały omówione sprawy bieżące, a także kwestie związane z funduszem sołeckim.

Podziel się:

Jakość powietrza: