Spotkanie z Dyrektor Małopolskiego Odziału PFRON - Panią Martą Mordarską oraz włodarzami okolicznych gmin

13 marca w urzędzie gminy, Wójt Gminy Łącko gościł Dyrektor Małopolskiego Oddziału PFRON – Panią Martę Mordarską, a także Wójta Gminy Podegrodzie – Pana Stanisława Banacha, Wójta Gminy Łukowica – Pana Bogdana Łuczkowskiego oraz Burmistrza Starego Sącza – Pana Jacka Lelka.

Spotkanie to dotyczyło kwestii współpracy naszej gminy jak i gmin sąsiednich z Małopolskim Odziałem PFRON, a ponadto współdziałania okolicznych samorządów na wielu innych płaszczyznach.

Podziel się:

Jakość powietrza: