Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO

informuje, że w dniach 21 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach:

- Jazowsko (dz. ewid. nr 633/11 oraz cz. dz. ewid. nr 878/1) przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat,

- Maszkowice (dz. ewid. nr 589/1) przeznaczona do zbycia.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

Załączniki (pliki pdf):

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia