Jakość powietrza:

Aktualności

21.06.2013 - Urząd Gminy Łącko zachęca do wysłuchania audycji radiowej przeprowadzonej z Panem Władysławem Świątnikiem.

Urząd Gminy Łącko zachęca do wysłuchania audycji radiowej przeprowadzonej z Panem Władysławem Świątnikiem, która zostanie wyemitowana w niedzielę 23 czerwca 2013 roku o godz. 7:00 przez Radio Kraków.

Pan Władysław pochodzi z Kadczy, jako żołnierz II Dywizji Strzelców Pieszych brał czynny udział w działaniach wojennych II Wojny Światowej, od 1947 roku mieszka w Australii, natomiast od kilku lat w okresie letnim przyjeżdża i mieszka w zakupionym domu  w Czerńcu.

Urząd Gminy Łącko zachęca do wysłuchania audycji radiowej przeprowadzonej z Panem Władysławem Świątnikiem.
20.06.2013 - Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Łącko w 2013 r.

W bieżącym roku Gmina Łącko kładzie duży nacisk na realizację nowych projektów oraz przygotowuje koncepcje kierunków inwestycyjnych, przyczyniających się do jej wszechstronnego rozwoju.

Projekty i zadania inwestycyjne realizowane w Gminie Łącko w 2013 r.
20.06.2013 - Dotacja na remont remizy OSP w Woli Kosnowej

Samorząd gminny w ostatnim czasie podejmuje szereg działań zmierzających do polepszenia warunków pracy strażaków, a tym samym poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Łącko.

Dotacja na remont remizy OSP w Woli Kosnowej
20.06.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko

Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko o wszczęciu  postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zabrzeż, gmina Łącko, powiat nowosądecki, woj. Małopolskie”.

Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko
18.06.2013 - Ponad 2 mln zł na drogi w Gminie Łącko

Sukcesem zakończyły się starania o pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Tegoroczne promesy opiewają na kwotę 1 130 000 zł.

Ponad 2 mln zł na drogi w Gminie Łącko
18.06.2013 - Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko
Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-część „B”.    Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm./ zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łącko...
Obwieszczenie Wójta Gminy Łącko
15.06.2013 - Wspinaczka sportowa

Wójt Gminy Łącko, Janusz Klag zaprasza na zajęcia, w Hali Widowiskowo Sportowej w Łącku pod okiem licencjonowanego instruktora sportu, dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 16 czerwca 2013r. (niedziela) w godzinach od 15.00 do 20.00 wstęp wolny. Szczegóły na zamieszczonym plakacie.

Wspinaczka sportowa
14.06.2013 - Kolejny nowoczesny plac zabaw w Gminie Łącko

W Gminie Łącko powstanie kolejny nowoczesny plac zabaw, tym razem w Kiczni przy Szkole Podstawowej.  Podobnie, jak trzy place wybudowane w ubiegłym roku, zostanie on utworzony dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu wsparcia „Radosna Szkoła”.

Kolejny nowoczesny plac zabaw w Gminie Łącko
03.06.2013 - Gminny Dzień Dziecka - 3.06.2013.

W dniu 3 czerwca w hali widowiskowo sportowej odbył się Gminny Dzień Dziecka. Udział w nim wzięło około 500 dzieci z terenu Gminy Łącko. Życzenia najmłodszym mieszkańcom złożył Wójt Gminy Łącko Janusz Klag.

Gminny Dzień Dziecka - 3.06.2013.