Jakość powietrza:

Aktualności

12.11.2013 - Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko do konsultacji rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014”
07.11.2013 - Szanowni mieszkańcy,

W dniu 6 listopada 2013 r., rodzinę zamieszkałą w naszej gminie, w Zabrzeży dotknęła straszna tragedia.  W wyniku tragicznych wydarzeń śmierć poniosły trzy osoby, zaś czwarta przebywa w szpitalu.

Nami wszystkimi wstrząsnęły wiadomości o tym dramatycznym wydarzeniu. Odczuwamy wielki smutek. To tragiczne wydarzenie pogrążyło w  bólu rodzinę i bliskich tych osób. Także nami, dalszymi sąsiadami i mieszkańcami gminy wstrząsnął wymiar tych wydarzeń. To co się stało wielu z nas napawa zgrozą. Głęboki smutek przeżywają także uczniowie Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Łącku, którzy stracili kolegę. Żal i niedowierzanie wciąż nas przytłacza. Łzy same pojawiają się w oczach. Trudno się oswoić z tymi wydarzeniami.

Niech ten smutny czas upływa w atmosferze refleksji i modlitwy za zmarłych.

Rodzinie, bliskim i sąsiadom przekazujemy wyrazy współczucia oraz wsparcia.

Janusz Klag                      Zdzisław Warzecha

Wójt Gminy Łącko            Przewodniczący Rady Gminy

Szanowni mieszkańcy,
06.11.2013 - Narodowe Święto Niepodległości

Janusz Klag Wójt Gminy Łącko serdecznie zaprasza na gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości, które rozpoczną się od godz. 10.30 w dn.11 listopada w Łącku.

Narodowe Święto Niepodległości
30.10.2013 - Otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kadczy
            24 października 2013 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Kadczy miało miejsce uroczyste otwarcie nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego. Honorowymi gośćmi byli: Wójt Gminy Łącko Pan Janusz Klag, Z-ca Wójta Pan Tadeusz Zaremba, Przewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Warzecha, Skarbnik Gminy...
Otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kadczy
29.10.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko na podstawie art.17 pkt  9 i 11 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmianami), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
28.10.2013 - Wizualizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku
Przedstawiamy wizualizację rozbudowywanego w chwili obecnej budynku Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku, którego planowany termin ukończenia  jest w roku 2015. Na przedstawionej wizualizacji znajduje się również budynek Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku. Gmina Łącko posiada niezbędną dokumentację projektową budowy Szkoły...
Wizualizacja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego w Łącku i Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łącku
28.10.2013 - Kolejna dotacja dla Gminy Łącko
          10 października 2013 roku, Zarząd Województwa Małopolskiego pozytywnie ocenił wniosek Gminy Łącko złożony w ramach II naboru w działaniu „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie pn. „Przebudowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości...
Kolejna dotacja dla Gminy Łącko
28.10.2013 - Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko z dnia 28.10. 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat   Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze. zm) Wójt Gminy Łącko ogłasza, co następuje: z zasobu...
Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko
25.10.2013 - Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży
WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży. Wójt Gminy Łącko, działając zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 ze. zm.) oraz Uchwałą Nr 73/XXXI/2013 Rady Gminy Łącko z dnia 5 września 2013 r....
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łącko, przeznaczonej do sprzedaży