Gminny Konkurs Przyrodniczo – Muzyczny „ PRZYRODA W PIOSENCE”

13 marca 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kadczy odbył się Gminny Konkurs Przyrodniczo – Muzyczny dla dzieci 3 - 6 letnich zorganizowany przez nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Kadczy Panią  Ewę Fałowską i Katarzynę Ziaja – Szwarkowską.

Przedszkolny konkurs uświetnił swoją obecnością Wójt Gminy Łącko  Jan Dziedzina, który wraz z Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kadczy Stanisławem Szwarkowskim przywitał uczestników, ich opiekunów oraz innych obecnych. Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy gospodarze spotkania - dzieci z Przedszkola Samorządowego  w Kadczy zaprezentowały krótki montaż słowno – muzyczny pt.: „ Wiosna budzi świat”.  Po występie przedszkolaków z Kadczy rozpoczął się konkurs.

Każdą placówkę przedszkolną reprezentowało po dwoje dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki oraz 5-6 latki. Po jednym  uczestniku w  każdej kategorii wiekowej. Uczestnicy konkursu prezentowali dowolnie wybraną piosenkę o tematyce związanej ze środowiskiem przyrodniczym.

W konkursie wzięło udział sześć przedszkoli z terenu gminy Łącko:

- Samorządowe Przedszkole w Łącku,

- Przedszkole Samorządowe w Jazowsku,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w Czarnym Potoku,

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łącku,

- Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" w Łącku,

- Przedszkole Samorządowe w Kadczy.

      Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury, które dokonało oceny prezentowanych utworów według następujących kryteriów: dobór utworu zgodnie z tematyką konkursu, walory głosowe, muzykalność oraz ogólne wrażenia artystyczne. Jury oceniało występy w skali od 1do 5 punktów za każde kryterium.

Po przeprowadzeniu konkursu jury postanowiło przyznać w grupie dzieci 3-4 letnich:

I    Miejsce – Lena Majerska ( Przedszkole Samorządowe w Kadczy )

II   Miejsce – Mateusz Piszczek ( Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łącku )

III Miejsce – Łucja Mrówka (Zespół Szkolno-Przedszkolny Przedszkole Samorządowe w Czarnym Potoku).

W  grupie dzieci 5- 6 letnich:

I    Miejsce – Julia Majerska ( Przedszkole Samorządowe w Jazowsku )

II   Miejsce – Emilia Kłak ( Przedszkole Samorządowe w Kadczy )

III Miejsce – Alicja Gotkowska ( Samorządowe Przedszkole w Łącku ).

Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez: Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łącku, Nadleśnictwo Stary Sącz - reprezentowane przez Panią Agnieszkę Bukałę, Radę Rodziców ZSP w Kadczy oraz Wójta Gminy Łącko.

tekst i zdj. S. Szwarkowski

Podziel się:

Jakość powietrza: