Informacje gminne

Podziel się:

„Przemierzajmy Szlak Sanktuariów Sądecczyzny”.

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu realizuje projektu pn. „Przemierzajmy Szlak Sanktuariów Sądecczyzny” skierowanego do seniorów (osób starszych w wieku 50 lat i więcej), mieszkańców miasta Nowego Sącza oraz powiatu Nowosądeckiego

„Przemierzajmy Szlak Sanktuariów Sądecczyzny”.

„Wyższe kwalifikacje- pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

„Wyższe kwalifikacje- pewniejsza przyszłość na rynku pracy” jest projektem współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

„Wyższe kwalifikacje- pewniejsza przyszłość na rynku pracy”

Oferta dla firm oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do korzystania z usług oferowanych przez Punkt Konsultacyjny  KSU w Nowym Sączu przy ul. Kościuszki 9. Oferta obejmuje usługi informacyjne oraz usługi doradcze dla  firm i osób planujących założenie  działalności gospodarczej.

Treść ulotki informacyjnej.

 

Oferta dla firm  oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej

Bezpieczne żniwa 2016

Lato do dla rolników czas intensywnej pracy. Związane z nią zmęczenie, pośpiech, chwilowa nieuwaga, nasilają ryzyko wypadku. Tragiczne w skutkach są zwłaszcza pochwycenia przez prasy i przyczepy do zbioru siana i słomy, przygniecenia przez przewrócone ciągniki czy maszyny rolnicze. Wielu wypadkom można by uniknąć, przestrzegając zasad...
Bezpieczne żniwa 2016

Realizacja projektu "Czas na zmiany"

Zapraszamy na wysokiej jakości BEZPŁATNE szkolenia zawodowe.  ZAPRASZAMY OSOBY POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA: • niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności, • bezrobotne i bierne zawodowo, • zamieszkałe w powiatach: limanowskim, nowosądeckim, tarnowskim  KAŻDY Z UCZESTNIKÓW W RAMACH PROJEKTU OTRZYMA WSPARCIE W POSTACI: bezpłatne...
Realizacja projektu

Konkurs Barwy Wolontariatu

Do 4 listopada 2016 zgłaszać można kandydatury wolontariuszy do wojewódzkiego etapu ogólnopolskiego konkursu „Barwy Wolontariatu”. Celem konkursu jest wyróżnienie osób zaangażowanych w różne formy działalności wolontarystycznej.

Konkurs Barwy Wolontariatu
poprzednia 1 ... 10 11 12 następna

Jakość powietrza: