Informacje gminne

Podziel się:

Dofinansowanie wydatków poniesionych na atestację opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko.

Wójt Gminy Łącko informuje, że Gmina Łącko dofinansowuje wydatki poniesione na atestację  opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko, dokonanych w okresie od 01.02 do 31.12.2013r. w kwocie 60 zł. Dofinansowanie dokonywane jest bezpośrednio podczas atestacji w firmie "OWOPOL" RUSNARCZYK & KOZA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Łącku 710.

Dofinansowanie wydatków poniesionych na atestację opryskiwaczy rolnikom z terenu Gminy Łącko.

System gospodarowania odpadami komunalnymi

"Utrzymanie czystości i porządku w gminach"
System gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacja dla podmiotów

Informacja dla podmiotów, o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach określonych w niżej wymienionych ustawach:

Informacja dla podmiotów

"JANOSIK" Fundusz Pożyczkowy dla małopolskich przedsiębiorców.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinasowanego przez Szwajcarię zachęca do brania udziału w bezpłatnych szkoleniach biznesowych. Najbliższe szkolenie pn „Delegowanie zadań i rozwijanie samodzielności pracowników” odbędzie się 19-20 września 2012 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Nawojowa 348.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.marr.pl/swiss/
Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Jakość powietrza: