Informacje gminne

Podziel się:

System gospodarowania odpadami komunalnymi

"Utrzymanie czystości i porządku w gminach"
System gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacja dla podmiotów

Informacja dla podmiotów, o konieczności wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych względem Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie oraz terminach określonych w niżej wymienionych ustawach:

Informacja dla podmiotów

"JANOSIK" Fundusz Pożyczkowy dla małopolskich przedsiębiorców.

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach Projektu „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” współfinasowanego przez Szwajcarię zachęca do brania udziału w bezpłatnych szkoleniach biznesowych. Najbliższe szkolenie pn „Delegowanie zadań i rozwijanie samodzielności pracowników” odbędzie się 19-20 września 2012 r. (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Nawojowa 348.

Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.marr.pl/swiss/
Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego.

„Przemierzajmy Szlak Sanktuariów Sądecczyzny”.

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” w Nowym Sączu realizuje projektu pn. „Przemierzajmy Szlak Sanktuariów Sądecczyzny” skierowanego do seniorów (osób starszych w wieku 50 lat i więcej), mieszkańców miasta Nowego Sącza oraz powiatu Nowosądeckiego

„Przemierzajmy Szlak Sanktuariów Sądecczyzny”.

Jakość powietrza: