Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łącko

11 października 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Łącku odbyło się uroczyste spotkanie nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, którego organizatorami byli Wójt Gminy Łącko - Jan Dziedzina oraz Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko - Lucyna Citak. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pani Bernadetta Wąchała-Gawełek – Przewodnicząca Rady Gminy Łącko, Pan Paweł Dybiec – Zastępca Wójta Gminy Łącko, Pan Wojciech Jamro – Sekretarz Gminy Łącko, Pani Magdalena Śliwińska – prezes ZNP oddział w Łącku, Pan Józef Strączek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Radni Gminy Łącko, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele, pracownicy oświaty oraz emerytowani pracownicy.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyrektorom oraz nauczycielom szkół nagrody Wójta za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Wręczone zostały również podziękowania za wieloletnią pracę osobom, które odeszły na emeryturę.           

Nagrody otrzymali:

Dyrektorzy szkół: Barbara Legutko, Krystyna Zygadło, Jadwiga Wąchała, Antoni Łazarz, Stanisław Szwarkowski.

Nauczyciele: Teresa Ligas, Bogusława Matusiewicz-Faron, Maria Łatka, Renata Kołodziej, Barbara Myjak, Karolina Skut, Aleksandra Mrówka, Katarzyna Jarek, Maria Zygadło, Ewa Sobczyk, Barbara Wąchała, Maria Pancerz, Ewa Ptaszek, Barbara Kowalczyk, Jacek Kwit, Sandra Delong-Kiełbińska.

Życzenia nauczycielom oraz pracownikom oświaty złożyli: Przewodnicząca Rady Gminy - Bernadetta Wąchała-Gawełek, prezes ZNP - Magdalena Śliwińska, Wójt Gminy – Jan Dziedzina oraz dyrektor SCUW – Lucyna Citak. Uroczystość uświetnili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku.

Po części oficjalnej dyrektor SCUW i Wójt Gminy Łącko zaprosili zgromadzonych gości na poczęstunek, który był znakomitą okazją do rozmów między pracownikami szkół.

Podziel się:

Jakość powietrza: