Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WÓJT GMINY ŁĄCKO

informuje, że w dniach od 07.06.2018 r. do 28.06.2018 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonej w miejscowości: Łącko, (cz. dz. nr 1807/5) oraz Jazowsko (część dz. nr 859/6)  przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

Do pobrania.

Podziel się: