Numery telefonów

NAZWA ABONENTAIMIĘ I NAZWISKONUMER TELEFONUNUMER WEWNĘTRZNYNUMER POKOJU
Centrala

E. Bulanda

18 414-07-10 710

 

10

Fax 18 414-07-40 740
Sekretariat 18 414-07-11 711
18 414-07-37 737
Wójt Gminy  J. Dziedzina  18 414-07-11 711 9
Zastępca Wójta Gminy
P. Dybiec 18 414-07-13 713 20
Sekretarz Gminy W. Jamro 18 414-07-14 714 13
Skarbnik Gminy E. Marczyk 18 414-07-15 715 11
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego B. Faron 18 414-07-16 716 3
Kasa Urzędu Gminy M. Arendarczyk 18 414-07-20 720 Parter
Dziennik podawczy A. Warzecha 18 414-07-39 739
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste K. Czepielik 18 414-07-17 717 4
Działalność gospodarcza
S. Banach
18 414-07-22 722
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Ochrony Środowiska / Rolnictwo i ochrona środowiska D. Biel 18 414-07-18 718

5

Geodezja T.  Baran 18 414-07-30 730
Planowanie przestrzenne A. Szczepaniak 18 414-07-38 738
Stanowisko ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi D. Duda 18 414-07-25 725
Radca prawny (przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 11:30 do 13:30)

A. Hybel-Jagoda

18 414-07-47 747 12 / Sala Obrad

Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego
i Promocji
/ Obrona Cywilna, sprawy wojskowe

M. Rychlec


18 414-07-2172117

Obsługa Rady Gminy / Pełnomocnik ds. informacji niejawnych

A. Kurzeja

18 414-07-46

746

14

Kierownik Referatu Finansowego U. Dybiec

18 414-07-23


723

16

Księgowość

B. Krawczyk

K. Piksa,
R. Tomasiak, A.Piksa
18 414-07-24 724 15
Archiwista zakładowy E. Bulanda 18 414-07-11 711 10
Kierownik Referatu Podatkowego M. Faron 18 414-07-28 728

19

Podatki

J. Franczyk, M. Duda 18 414-07-26 726
M. Gancarczyk 18 414-07-27 727
Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju J. Łagos 18 414-07-33 733

21

Inwestycje K. Majerska,
A. Nowacki
18 414-07-44 744
Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko
 L. Citak 18 414-07-29 729 23
 Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko J. Koza, J. Klimek
H. Janeczek,
J. Turek, J. Rogoda
18 444-59-44 729 24
Drogi P. Faron 18 414-07-42 742 25
Fundusze Europejskie K. Kucharska
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej A. Kotas 18 414-07-34 734 OPS
Księgowość OPS A. Duda,
M. Ziemianek,
B. Jasiurkowska
18 414-07-36 736 OPS
Świadczenia rodzinne B. Owsianka,
A. Gałysa
18 414-07-31 731

Budynek przy zajezdni autobusowej

L. Sajdak,
Z. Zbozień

18-414-07-32

732
Opieka społeczna S. Plechta,
M. Maciuszek,
A. Dąbrowska,
S. Gałysa, J. Lizoń,
K. Cebula,
J. Mikołajczyk,
K. Rauner
18 414-07-35 735 OPS
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej K. Gromala 18 444-67-56 Hala
Widowiskowo-Sportowa
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury J. Strączek
p.o. Dyrektora GOK
18 444-61-69 GOK
Policja - 18 444-60-07 Posterunek
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej P. Czepielik 18 444-55-58 ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej - zgłoszenia awarii sieci wodociągowej

- 602-680-788

Zakład Gospodarki Komunalnej - zgłoszenia awarii sieci kanalizacji sanitarnej

 - 602-682-181
660-094-186
Podziel się: