Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO


informuje, że w dniach od 16 stycznia 2023 r. do 7 lutego 2023 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach:

- Maszkowice (dz. ewid. nr 822) przeznaczonej do dzierżawy na okres do 5 lat,

- Jazowsko (cz. dz. ewid. nr 859/6) przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

Wykaz nieruchomości przeznoczonych do dzierżawy