O Gminie Łącko?

O-gminie-bez pytajnika Dlaczego-gmina-lacko bpt Wsparcie dla inwestora Kontakt


Szanowni Państwo!

Wójt1

           Gmina Łącko położona jest na pograniczu malowniczych trzech krain geograficznych: Beskidu Wyspowego i Sądeckiego oraz Gorców. Takie usytuowanie czyni ją jednym z najbardziej urokliwych zakątków Polski i Sądecczyzny, z którą jest historycznie związana. Gminę tworzy 16 sołectw, rozciągających się od ok. 350 do 1029 m n.p.m. co powoduje ogromne zróżnicowanie krajobrazowe, a równocześnie tworzy specyficzne i niepowtarzalne warunki termiczne, które zostały wykorzystane w produkcji sadowniczej. Łącko często bywa nazywane stolicą małopolskich sadów i nie ma w tym przesady. Łąckie sadownictwo ma wielowiekową tradycję, a wzmianki o znajomości uprawy owoców na tej ziemi sięgają XIII w. Wyrazisty smak i zapach łącki jabłka zawdzięczają mikroklimatowi Kotliny Łąckiej jak i korzystnemu nachyleniu stoków pokrytych sadami. 

Większość owoców uzyskiwanych w rejonie naszej gminy cechuje się wyjątkową soczystością i aromatem oraz barwą. W listopadzie 2010 r. jabłka łąckie zostały zarejestrowane jako Chronione Oznaczenie Geograficzne, a od 2005 r. są wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych. Sadownictwo stanowi zarówno kluczową gałąź lokalnej gospodarki jak i przedmiot naszej dumy. Innym obszarem, z którego jesteśmy bardzo dumni jest nasza kultura. Ziemia łącka stanowi wręcz "zagłębie" bogactwa folkloru, tradycji i sztuki oraz obrzędów „Białych Górali". Najważniejsze w tym jest to, że jest to kultura "żywa", "nieudawana" czy ,,muzealna". Jak jest naprawdę najlepiej można się przekonać przyjeżdżając na jedno (a najlepiej na obydwa) z naszych dwóch świat regionalnych odbywających się cyklicznie od wielu lat: Święto Kwitnącej Jabłoni w maju i Owocobranie we wrześniu.Wciąż istotnym choć zmniejszającym swoje znaczenie jako źródło utrzymania obszarem jest tradycyjne rolnictwo. Niezmienna natomiast jest gościnność mieszkańców, którzy w swych gospodarstwach agroturystycznych od lat kuszą turystów tradycyjną kuchnią, stanowiącą bardzo ciekawą ofertę dla osób odwiedzających naszą gminę.Oprócz wymienionych wyżej walorów należy jeszcze dodać ciszę i spokój kojące skołatane szybkim życiem nerwy. W naszej gminie można wyśmienicie wypocząć, wybierając się w lasy obfitujące w grzyby, czy też wsłuchać się w szum Dunajca, stanowiącego dodatkowo kuszące łowisko dla wędkarzy. Gorąco zachęcam Państwa do odwiedzenia Gminy Łącko,

Z wyrazami szacunku i serdecznym zaproszeniem do Gminy Łącko.           

 

Wójt Gminy - Jan Dziedzina


 

 

Charakterystyka Gminy Łącko

1 Powierzchnia 132,95 km²
Liczba sołectw 16
Liczba ludności 16 522
Wydatki z budżetu na 1 mieszkańca 6 827 zł
Podmioty w rejestrze REGON 1188
Ścieżki Rowerowe 6,1 km
Szkoły Podstawowe 11 Liczba dzieci 1768
Placówki Wychowania przedszkolnego 18
Liczba dzieci 676
Liczba sołectw 16
Liczba miejscowości 16
Hale Sportowe 1
Ochotnicze Straże Pożarne 12
Organizacje pozarządowe 53
Z wybranych danych statystycznych na podstawie opracowań własnych zawartych w Strategii Rozwoju Gminy 2022 – 2030 (w 2019 roku) Gminę Łącko na 16 istniejących sołectw o łącznej powierzchni 132,95 km², zamieszkiwały 16 522 osoby czyli 124 osoby na 1 km². Średnie wydatki z budżetu na 1 mieszkańca wynosiły średnio 6 827 zł. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rejestrze podmiotów REGON 1 188 natomiast w Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej 954 podmioty.
Edukacja na terenie gminy wyróżnia się 11 szkołami podstawowymi, w których uczyło się 1768 osób. Są to szkoły nowoczesne/zmodernizowane. Nad obszarem gminy stacjonuje 18 placówek wychowania przedszkolnego w tym 2 żłobki niepubliczne.
W obrębie Gminy Łącko działają 53 organizacje pozarządowe, czynnie organizujące coraz to nowsze formy spędzania wolnego czasu w zakresach:
• upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
• przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.


Zrzut ekranu 2023-04-13 111719

 

Powrót