Informacja Kierownika OPS

W okresie od 1-31 sierpień 2017 br. do działu świadczeń rodzinnych wpłynęło 2402 wniosków o ustalenie prawa do Zasiłku Rodzinnego, Świadczenia Wychowawczego, Specjalnego Zasiłku dla Opiekuna oraz Funduszu Alimentacyjnego.

Rodzaj złożonego wniosku

ilość

Świadczenie Wychowawcze  500+

1359

Zasiłek Rodzinny wraz z dodatkami

1021

Specjalny Zasiłek dla Opiekuna

6

Fundusz Alimentacyjny

16

SUMA

2402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równocześnie przypominamy wnioski o przyznanie Świadczenia Wychowawczego oraz Funduszu Alimentacyjnego można składać do końca października 2017 r, a wnioski o ustalenie prawa do Zasiłku Rodzinnego oraz Specjalnego Zasiłku dla Opiekuna można składać do końca listopada 2017 r .

Podziel się: