Otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowicy, w 2022 roku

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk" w Gostwicy we współpracy z Gminą Łukowica planuje otwarcie w III kwartale 2022 w Łukowicy (w budynku byłego gimnazjum) Zakładu Aktywności Zawodowej, którego celem działalności jest aktywizacja zawodowa oraz rehabilitacja społeczna i lecznicza osób z orzeczonymi niepełnosprawnościami.

ZAZ, w którym zatrudnienie znajdzie 35 osób z niepełnosprawnością z powiatu nowosądeckiego i limanowskiego finansowany jest przez Województwo Małopolskie oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Zakład Aktywności Zawodowej oferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w ramach działu wytwórczo-usługowego, w skład którego wchodzą:

  1. Pracownia niszczenia dokumentów
  2. Pracownia poligraficzna
  3. Pracownia wielofunkcyjna - usługi sprzątania i produkcji podpałki
  4. Pracownia sztuki użytkowej


Rehabilitacja zawodowa będzie realizowana poprzez prowadzoną działalność wytwórczo-usługową, ale także poprzez szereg innych działań np. wsparcie instruktora, doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, możliwość zdobycia nowych kwalifikacji, czy umiejętności zawodowych. Ponadto zatrudnione osoby będą miały możliwość codziennej rehabilitacji oraz doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej i poradnictwa.

Głównymi odbiorcami produktów i usług świadczonych przez ZAZ w Łukowicy będą przedsiębiorstwa lokalne, gmina Łukowica, oraz osoby indywidualne. Zyski z prowadzonej działalności gospodarczej przeznaczone są na fundusz aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością pracujących w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

Zainteresowane praca w ZAZ osoby zapraszamy do kontaktu. Podstawowym warunkiem zatrudnienia jest posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym ze wskazaną w orzeczeniu przyczyną niepełnosprawności 01-U, 02-P i 12-C.

Kontakt: promyk@gostwica.org.pl, tel.18 44 58 110

ZAZ Lukowica