Zajęcia z zakresu kompetencji informatycznych

19.11.2018 r.