Zajęcia dodatkowe

Zajęcia z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych, które otrzymała szkoła w ramach projektu "Nowoczesne kształcenie ogólne w gminie Łącko".