Zajęcia metodą projektu w zakresie przedmiotów przyrodniczych pn. „zwierzęta zimą”

13.11.2017 r.