Zajęcia metodą projektu w zakresie przedmiotów przyrodniczych pn. „Nasz szkolny ogródek”

W dniu 14 maja na zajęciach realizowaliśmy temat środowiska wodnego.Dzieci wykonały makietę stawu i jego mieszkańców. Poznały rośliny wodne i porastajace brzegi. Na następnych zajęciach wykorzystaliśmy tablicę multimedialną i sami uczniowie wykonali graficzny projekt jeziora.

/K.Faron-Majkrzak/