XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Kadczy  11 maja 2023r. odbyła się XX edycja Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego dla uczniów kl. IV – VIII szkół podstawowych Gminy Łącko.

Konkurs składał się z dwóch części pisemnych (tekstu z lukami i krzyżówki), opartych na wiadomościach z różnych przedmiotów nauczania.

Ogółem w ortograficznych zmaganiach udział wzięło 10 uczniów klas V - VIII (pięć dziewczynek i pięciu chłopców) - reprezentantów 10 szkół podstawowych Gminy Łącko. Komisja konkursowa w składzie: J. Jawor, K. Leja-Pietrucha, E. Ptaszek, R. Sady, A. Szwarkowska, oceniająca wykonanie zadań konkursowych, podkreśliła bardzo wysoki poziom umiejętności ortograficznych uczniów.

Najlepsze wyniki uzyskali:

- Agnieszka Kaliniecki (kl. VII, SP w Szczereżu) – 71p./80p.- I miejsce;

- Patryk Szewczyk (kl. VIII b, SP w Łącku) - 71 p./80p. - I miejsce;

- Liliana Wyrostek (kl. VIII b, SP w Jazowsku) - 68p./80p. - II miejsce;

- Justyna Oleś (kl. VIII, SP w Zarzeczu)- 66p./80p. - III miejsce.

            Obecni na podsumowaniu konkursu: Wójt Gminy Łącko - pan Jan Dziedzina, Dyrektor SCUW Gminy Łącko, Pani Lucyna Citak,  Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej - pani Jadwiga Jastrzębska oraz Dyrektor ZSP w Kadczy - Stanisław Szwarkowski, wręczyli nagrody i dyplomy  dla uczniów oraz podziękowania dla nauczycieli/opiekunów i sponsorów upominków rzeczowych, przeznaczonych dla uczestników.

Fundatorami nagród, dyplomów i upominków dla dzieci byli:

1.  Łącki Bank Spółdzielczy w Łącku,

2. Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Łącku,

3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łąckiej, pani prezes Jadwiga Jastrzębska,  

4. Rada Rodziców przy ZSP w Kadczy.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w Konkursie oraz zapraszamy za rok.

Zdjęcie 1 XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”
Zdjęcie 2 XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”
Zdjęcie 3 XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”
Zdjęcie 4 XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”
Zdjęcie 5 XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”
Zdjęcie 6 XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”
Zdjęcie 7 XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”
Zdjęcie 8 XX Gminny Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny „Zostań Mistrzem Ortografii”