Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 15.12.2011 r. do 05.01.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko oraz na stronie internetowej www.lacko.pl i www.bip.lacko.pl, zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy w sprawie wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łącko położonej w miejscowości Jazowsko, przeznaczonej do dzierżawy.

Treść ogłoszenia.