Wykaz części nieruchomości położonej w miejscowości Jazowsko przeznaczona do dzierżawy

WÓJT GMINY ŁĄCKO

 

Informuję, że w dniach od 20 lipca 2021 r. do 11 sierpnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz części nieruchomości położonej w miejscowości Jazowsko stanowiącej działkę ewidencyjną nr 859/6, której to część została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

 

WÓJT

mgr Jan Dziedzina

Do pobrania:

- Wykaz Nieruchomości