Wręczenie „Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego”

Dnia 24.06.2021 r., w przeddzień zakończenia roku szkolnego, w Szkole Podstawowej w Zarzeczu i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku miało miejsce wręczenie „Nagrody imienia Antoniego Skąpskiego”. Z uwagi na trwającą pandemię, wręczenie nagród miało charakter kameralny.
Nagrodę otrzymały Aleksandra Gromala ze Szkoły Podstawowej w Zarzeczu (która do otrzymania nagrody wyłoniona została w 2020 r., jednak z uwagi na rozwijającą się pandemię nie miała wręczonej nagrody) i Anita Tokarczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łącku tegoroczna laureatka. Nagrodę wręczali Pani Lucyna Citak dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Łącko i Pan Rafał Skąpski.
Nagroda jest przyznawana za uzyskane wyniki w nauce (w tym m. in. za udział w olimpiadach przedmiotowych), osiągnięcia artystyczne lub aktywność w organizacjach pozarządowych. Fundatorami nagrody są Państwo Amelia i Rafał Skąpscy.