W ubiegłym tygodniu naszą gminę odwiedził Wiceminister Sportu i Turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

W trakcie wizyty Wiceminister wraz z wójtem Janem Dziedziną udali się w teren, aby obejrzeć aktualnie prowadzone inwestycje w Gminie Łącko.

Odwiedzili oni m.in. gminne boisko piłkarskie GLKS „Zyndram” w Łącku, którego przebudowa została dofinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie prawie 1,3 miliona złotych, a którego całkowita modernizacja wynosi blisko 3 miliony złotych.

Również środkami z MSiT w wysokości ponad pół miliona złotych zostało wsparte zadanie polegające na remoncie gminnych Orlików – w Łącku i Jazowsku. Inwestycja będzie polegała na całkowitej wymianie nawierzchni w Jazowsku oraz modernizacji oświetlenia w Jazowsku i Łącku za Łączną kwotę ponad 628 tysięcy złotych.