Nasze Koła Gospodyń Wiejskich pozyskały dotację na przeciwdziałanie przestępczości

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło wyniki naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
Nabór był skierowany do kół gospodyń wiejskich, a wnioski o dofinansowanie składane były przez gminy. Wespół z wszystkimi 10 KGW z naszego terenu Gmina Łącko złożyła wniosek na „Piknik rodzinny – Smacznie ibezpiecznie – Rozpocznij z nami wakacje”, który odbędzie się na początku okresu wakacyjnego.
Dotacja na jedno koło gospodyń mogła wynosić maksymalnie 5 tys. zł, przy czym, dotacja dla jednej gminy była ograniczona do maksymalnie 20 tys. zł i o taką kwotę wnioskowaliśmy. Nie pomijając żadnego koła z naszej gminy, mogliśmy się starać o dofinansowanie kwotą 2 tys. zł dla jednego koła.
Dziękujemy wszystkim kołom za współpracę na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie i za chęć udziału w projekcie, a o organizowanym wydarzeniu będziemy informować w późniejszym czasie.