Konsultacje Projektu Programu Współpracy Gminy Łącko z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

 

Zarządzeniem  Nr 106/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.

 

Janusz Klag
Wójt Gminy Łącko
 z a p r a s z a

wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Łącko

 

do konsultacji

 

rocznego projektu Programu Współpracy Gminy Łącko
z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.

 

Uwagi do Programu można nadsyłać do 10 listopada 2011 roku pocztą elektroniczną: gmina@lacko.pl   lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Gminy w Łącku):

 

Urząd Gminy Łącko
33-390 Łącko 445 
(z dopiskiem: konsultacje Programu współpracy)

 

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. Nr 17 lub pod numerem telefonu: 18 41 40 725.

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                      Janusz Klag

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi