Turystyka i zabytki w gminie

Teren gminy wzbogacone są charakterem rekreacyjno-sportowym. Mieszkańcy gminy chętnie preferują formę czynnego oraz aktywnego wypoczynku. Masy turystów chcący przemierzyć określone obszar gminy mają do dyspozycji niniejsze atrakcje:

- zabytkowe Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku z 1755 r. z obrazem Matki Bożej Bolesnej ("Czarnopotocka Madonna") z 1648 r.;

- 600-letnia lipa - pomnik przyrody w Czarnym Potoku;

- zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łącku;

- zabytkowa studnia z figurką św. Floriana na rynku w Łącku;

- zabytkowy kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jazowsku z 1796 r. wewnątrz, którego znajduje się prezbiterium z obrazem narodzenia Maryi z początku XVI w., bogato rzeźbiony renesansowy ołtarz z 1621 r. oraz barokowa ambona i chór muzyczny. W kościele znajdowały się również witraże z XVI w. z herbem Szreniawa.

- góra Zyndrama w Maszkowicach zwana „grodziskiem” najstarszy w Europie Środkowej przykład kamiennej architektury użytkowej sprzed 3700 lat

- wieża widokowa na Modyni oraz na Koziarzu,

- ścieżka rowerowa Velo Dunajec,

- ścieżka pieszo-rowerowa wraz z terenami rekreacyjnymi nad Dunajcem w Łącku,

- wodospad w Obidzy,

- sztuczny tor kajakowy "Wietrznice" w Zabrzeży

- szlaki turystyczne i rowerowe.

- Pumptrack

- Skatepark

- Gminne Ścieżki Rowerowe

- Strefa Aktywnego Wypoczynku w Łącku

Powrót

Zdjęcie 1 Zabytkowe Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku
Zdjęcie 2 Wnętrze Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym Potoku
Zdjęcie 3 Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łącku
Zdjęcie 4 Wnętrze Kościoła pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łącku
Zdjęcie 5 Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Łącku
Zdjęcie 6 Wieża widokowa na Modyni
Zdjęcie 7 Pumptrack ze Skateparkiem
Zdjęcie 8 Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Jazowsku z 1796 r.