Spotkanie członków Klubu Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gminy Łącko

6 grudnia br. w Restauracji „Pod Jabłonią” odbyło się uroczyste spotkanie członków  Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Gminy Łącko oraz zaproszonych gości. Spotkanie było również okazją do wręczenia odznaczeń osobom zasłużonym dla Koła, dążących do integracji środowiska seniorów oraz pobudzania ich do twórczego działania.
Medale Zasłużony dla Gminy Łącko z rąk Janusza Klaga Wójta Gminy oraz Zdzisława Warzecha Przewodniczącego Rady Gminy odebrali Zofia Bodziony, Maria Matusiewicz, Rozalia Kulasik i  Mieczysław Jarek.  Wójt w ciepłych słowach wyraził uznanie dla tej prężnej i licz­nej organizacji oraz złożył Seniorom życzenia świąteczne.
Złote Jabłka Sądeckie Starosty Nowosądeckiego otrzymała Zofia Bodziony oraz Mieczysław Jarek. Złotą Odznaką Honorową Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów została wyróżniona Prezes Łąckiego Banku Spółdzielczego Maria Rysiewicz. Podziękowanie od Zarządu Łąckiego Koła ERiI otrzymała Anna Gondek za pomoc w organizacji wycieczek.
W sympatycznej atmosferze Seniorzy mieli okazję do wspomnień, rozmów i żartów. Pogodny klimat w trakcie uroczystości podtrzymywały występy artystyczne uczennic Szkoły Muzycznej w Łącku.
Miłym akcentem wieczoru były odwiedziny Świętego Mikołaja, który wręczył uczestnikom spotkania drobne upominki.

Zdjęcie 1 Powitanie Seniorów przez Janusza Klaga Wójta Gminy Łącko.
Zdjęcie 2 Od lewej: Ks. Józef Słowik, Zofia Bodziony, Janusz Klag Wójt Gminy Łącko, Zdzisław Warzecha Przewodniczący Rady Gminy Łącko.
Zdjęcie 3 Życzenia Zofii Bodziony składa Barbara Moryto Dyrektor GOK.
Zdjęcie 4 Wręczenie medalu Pani Marii Matusiewicz.
Zdjęcie 5 Występ uczennic Szkoły Muzycznej w Łącku.
Zdjęcie 6 Odwiedziny Świętego Mikołaja.