Ruszyła budowa chodnika w m. Czerniec.

Rozpoczęto prace związane z budową chodnika dla pieszych w m. Czerniec. Zadanie realizowane jest przez Gminę Łącko dzięki pozyskanemu na ten cel dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 132 556,40 zł. Łączna wartość robót zamyka się kwotą 265 112,81 zł. Zadanie realizowane jest na wniosek mieszkańców wsi celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej 969, a swoim zakresem obejmuje budowę lewostronnego chodnika na odcinku 170 mb wraz z kanalizacją deszczową, budowę zatoki autobusowej oraz wyznaczenie, oznakowanie i oświetlenie przejścia dla pieszych. Prace powinny zakończyć się do końca sierpnia bieżącego roku.

Zdjęcie 1 Budowa chodnika przy DW 969 w miejscowości Czerniec.
Zdjęcie 2 Budowa chodnika przy DW 969 w miejscowości Czerniec.