Rozpoczynamy nabór wniosków o dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Od 1 lutego 2024 roku mieszkańcy Gminy Łącko mogą składać w Urzędzie Gminy Łącko wnioski o dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. O dotację mogą się starać właściciele nieruchomości położonych poza obszarem aglomeracji Łącko i Łącko-Jazowsko, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona i nie jest planowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Informację można uzyskać w tut. Urzędzie pokój nr 2 tel. 18 4140725, 18 4140751.

Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu i do wyczerpania środków finansowych.

Urząd Gminy Łącko w tym roku zabezpieczył na ten cel 300 000 zł.

Jest to projekt dla gospodarstw indywidualnych. W danej nieruchomości nie może być prowadzona działalność gospodarcza. W przypadku, gdy dom ma kilku właścicieli to z wnioskiem występuje jedna osoba, ale za pisemną zgodą pozostałych.

Wysokość jednorazowej dotacji wynosi 60 % poniesionych udokumentowanych kosztów przez Wnioskodawcę na budowę kompletnej przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie więcej niż 10 000 zł brutto poniesionych kosztów.

DO POBRANIA:

- REGULAMIN i WNIOSKI stanowią załączniki do UCHWAŁY NR 128/LXV/2023 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 28 grudnia 2023 r. - plik w formacie pdf (1 020 KB)