Rekrutacja dodatkowa uczestników do projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”

W związku z zgodą Instytucji Pośredniczącej na rozszerzenie projektu ogłaszamy nabór dla dzieci w wieku przedszkolnym. Podstawowe kryterium rekrutacyjne: mieszkańcy Gminy Łącko oraz dzieci uczęszczające do Przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącku i które na dzień złożenia dokumentów rekrutacji dodatkowej nie są uczestnikami realizowanego projektu  „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”.
Rekrutacja dodatkowa będzie prowadzona w okresie od 5 do 13 kwietnia 2018 r. 

Do pobrania:
Regulamin rekrutacji dodatkowej
Kwestionariusz zgłoszeniowy (dziecko)
Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko)
Umowa (dziecko)

Podziel się: