Projekt "Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2"

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Krakowie realizuje projekt pn. "Dobry Czas na Adaptację do Zmian 2". Projekt skierowany jest do osób pracujących lub mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać między innymi z:

  • wsparcia doradczego i szkoleniowego ułatwiającego utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia,
  • usług pośrednika pracy, który pomoże w znalezieniu pracodawcy,
  • dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej,
  • szkoleń specjalistycznych i staży podnoszących kwalifikacje lub kompetencje oraz innych form wsparcia dostosowanym do indywidualnych potrzeb Uczestników projektu.


Więcej szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie można znaleźć w ulotce informacyjnej dostępnej do pobrania poniżej:

 

Plakat informacyjny