Program "Czyste powietrze"

Uprzejmie informujemy, że w związku z opublikowanym w dniu 6 października 2020 roku Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. 2020.1713)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku wydaje zaświadczenia o dochodzie konieczne do złożenia wniosku o dotację ,,Czyste powietrze ".

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącku

Świadczenia rodzinne (zajezdnia autobusowa)

33-390 445Łącko

Godziny pracy:

pon. 7:30 – 17:00

wt.-czw. 7:30 – 15:30

Pt. 7:30 -14;00

tel. 184140731, 184140732

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1713