Ponad 2 mln zł na drogi w Gminie Łącko

Sukcesem zakończyły się starania o pozyskanie dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Tegoroczne promesy opiewają na kwotę 1 130 000 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej możliwa będzie odbudowa następujących dróg gminnych:

  • „Do Biela” w miejscowości Kicznia,
  • „Na Paproć” w miejscowości Zabrzeż,
  • „Do Krakówka” w miejscowości Obidza,
  • „Przez Podziele” w miejscowości Zarzecze.


W trakcie realizacji są prace związane z asfaltowaniem dróg w miejscowościach Brzyna, Czerniec, Łazy Brzyńskie i Wola Kosnowa, finansowane z budżetu własnego Gminy Łącko w łącznej wysokości 678 000 zł.

Na modernizację drogi rolniczej „Podgrabie” w miejscowości Łącko pozyskano dofinansowanie z budżetu woj. Małopolskiego w wysokości 50% wartości zadania.

Na bieżące remonty i modernizację dróg zabezpieczono środki finansowe w wysokości 151 155 zł, natomiast koszty napraw pozimowych kształtują się na poziomie ok. 150 000 zł.

Podziel się: