Podsumowanie aktywności Gminy Łącko w latach 2019-2020

Biuletyn Gminy Łącko za lata 2019-2020 - pobierz

Biuletyn - 1 str

Dobiega końca rok 2020, bardzo odmienny od poprzednich za sprawą panującej pandemii. Obawa przed nią, jak i jej skutkami naznaczyła bardzo mocno naszą codzienność. Niemniej jednak w jej cieniu toczyło się życie wypełnione różnego rodzaju aktywnością i działaniami każdego z nas. Podobnie wygląda sprawa z działaniami samorządu Gminy Łącko.

Chcę Państwa prosić o lekturę tego krótkiego opracowania będącego w zamyśle kontynuacją dwóch poprzednich „Biuletynów”. Jest to podsumowanie najważniejszych działań samorządu naszej Gminy podejmowanych w latach 2019 – 2020.  Był to dobry czas dla Gminy Łącko, obfity w wiele inwestycji i pozyskane środki zewnętrzne oraz sprzyjający jej rozwojowi. Wspólnym wysiłkiem wielu osób udało się naprawdę dużo zrobić. Nie byłoby to możliwe bez dobrej współpracy i zrozumienia ze strony większości radnych Rady Gminy Łącko. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali te działania składam serdeczne podziękowania. Życzę miłej lektury! 

Jan Dziedzina

Wójt Gminy Łącko

Podziel się: