Podpisanie umowy partnerskiej z Novą Lubovną

W dniu 2 września Wójt Gminy Łącko Janusz Klag podpisał umowę partnerską z Novą Lubovną na Słowacji reprezentowaną przez starostę Stanislava Turlika.

Umowa ta podobnie jak wszystkie umowy partnerskie mówi o ścisłej współpracy pomiędzy organami samorządowymi, a także w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, czy też turystyki.

Nova Lubovna - wieś i gmina  w regionie preszowskim w północnej Słowacji. Pierwsze historyczne wzmianki pochodzą z 1332 r. Zajmuje obszar 14.433 km ², a zamieszkuje ją ok. 2800 osób.