Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2012

WÓJT GMINY ŁĄCKO


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2012 oraz zaprasza do składania ofert.

Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie nr 119/2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert
  2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert
  3. Wzór oferty
  4. Wzór sprawozdania