Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2024

WÓJT GMINY ŁĄCKO

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Łącko w roku 2024 oraz zaprasza do składania ofert. Szczegółowe informacje o rodzajach zadań, wysokości środków przeznaczonych na ich realizację oraz inne szczegółowe informacje do pobrania poniżej.WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

ZAŁĄCZNIKI:

- Zarządzenie Nr 91/2023 w sprawie przyjęcia regulaminu przeprowadzania otwartych konkursów ofert w roku 2024 - plik w formacie pdf (8 112 KB)

- Zarządzenie Nr 92/2023 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łącko w roku 2024 - plik w formacie pdf (2 293 KB)

- Wzór Oferty - plik w formacie pdf (111 KB)

- Wzór Sprawozdania - plik w formacie pdf (248 KB)

- Wzór Oferty -  plik w wersji edytowalnej rtf (249 KB)

- Wzór Sprawozdania - plik w wersji edytowalnej rtf (180 KB)