OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W DZIEDZINIE POMOCY SPOŁECZNEJ