OSTRZEŻENIE UWAGA NA SILNE MROZY !

 

Komunikaty meteorologiczne w najbliższych dniach przewidują spadek temperatury powietrza do – 30 °C. Apeluję o zwracanie uwagi na osoby potrzebujące pomocy. Proszę mieszkańców gminy o wykazanie wrażliwości wobec osób starszych, niepełnosprawnych, bezdomnych i innych potrzebujących pomocy. Proszę o wszelkie informacje o potrzebujących pomocy.

Zgłoszenia w pierwszej kolejności należy kierować do sołtysów poszczególnych sołectw oraz Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łącku.

Telefon - 18 414 07 35.

W czasie mrozów szczególną uwagę proszę zwrócić na stan urządzeń grzewczych oraz wentylację pomieszczeń.

UWAGA niewłaściwe używanie urządzeń grzewczych – piecyków, farelek itp. niesie poważne zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla, czadem. W przypadku wątpliwości co do stanu technicznego piecyków nie należy ich używać.

 

                                                                                  Janusz Klag

                                                                              Wójt Gminy Łącko