Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko w sprawie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

WÓJT GMINY ŁĄCKO

informuje, że w dniach od 30 marca 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko zostanie wywieszony wykaz części nieruchomości:

  • położonej w miejscowości Jazowsko przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (dz. nr: 633/10, 633/11 wraz z udziałem w prawie własności w drodze wewnętrznej w wielkości 1/12– dz. ewid. nr 633/22).
  • położonej w miejscowości Jazowsko przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (dz. nr: 892/1).
  • położonej w miejscowości Zabrzeż przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu (dz. nr: 407/9).

Wykazy zostały zamieszczone na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

WÓJT
(-) Jan Dziedzina

Wykaz nieruchomości - do pobrania

Podziel się: