Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

Wójt Gminy Łącko informuje, że w dniach od 04.01.2012 r. do 08.02.2012 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko zostało wywieszone ogłoszenie Wójta Gminy Łącko o II przetargach nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łącko, położonych w Obidzy.

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej www.lacko.pl  i www.bip.lacko.pl.

Treść ogłoszenia.

Podziel się: