Ogłoszenie Wójta Gminy Łącko

WÓJT GMINY ŁĄCKO

informuje, że w dniach 17 listopada 2022 r. do 9 grudnia 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łącko został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w miejscowościach:

- Jazowsko (cz. dz. ewid. nr 969/2) przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat,

- Jazowsko (cz. dz. ewid. nr 593/1) przeznaczona do użyczenia.

Wykaz został zamieszczony na stronie internetowej www.lacko.pl i BIP.

 

WÓJT

(-) mgr Jan Dziedzina

Załączniki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia